Släpvagnar

EasyFill skrev i marknadsinformationen för November:

"Huvudskälet till att EasyFill slog sig samman med Ebeco var att man hade fabrik och  tillverkning av butiksinredning och kunder som vi var intresserade av, på köpet fick vi också en släpvagnagnsfabrik där bolaget har egenutvecklade släpvagnar som man tillverkar och säljer i 18 länder i Europa, de stora marknaderna är i Norge och Slovakien

Ebeco har tillverkat vagnar till Coca Cola och Carlsberg under flera år (se bild nedan) och då man hade outnyttjad kapacitet i fabriken och steget till att börja tillverka släpvagnar. Man tog fram den innovativa Walltrailer men insåg att man behövde volym för att få ner priserna så då tog fram flera olika typer av släpvagnar. I Norge som är hemmamarknaden för släpvagnar så har man gått från plats 150+ när man startade 2011 till 3:e plats under 2016. I Slovakien där det finns 60-70 konkurrenter har man på tre år gått upp till 3:e plats även där.

I Q2 rapporten för 2017 kan vi läsa följande:
  
"Försäljningen av Ebeco släpvagnar i Europa ökade med 15% under perioden och under sommaren smyglanserades försäljning av släpvagnar i Sverige via nätet och en hemsida som bygger på befintligt material är lanserad; www.scantrailer.se.

Släpvagnsförsäljning kommer att ske i ett separat bolag med egen organisation men kommer ingå i EasyFill koncernen.

Under perioden har förhandlingar påbörjats med stora återförsäljare i Spanien och Frankrike. Dessa distributionsavtal förväntas slutförhandlas inom kort och försäljning påbörjas under första kvartalet 2018."

I marknadsinformationen från November kan vi läsa följande: 

"Coop Bygg i Norge säljer i år ca 1000st släpvagnar runt om i hela Norge, samtidigt har vi också egen försäljning via nätet för den norska marknaden, på det sättet säljer Rune, som vår man i Norge, heter ca 900st släpvagnar i år.

Med Coop Byggmarknad i Norge förhandlar vi just nu om en större order för 2018, en förhandling som i stort är klar men vi har ännu inte signerat ett avtal. Så här går det till:

Kunden går in på https://www.tilhengerfabrikken.no/ och tittar på olika släpvagnar och några skickar frågor och den person som svarar sitter i Slovakien.

När sedan kunden vill se på olika släpvagnar i vekligheten så åker man till vår utställning/leveransplats som ligger mellan Oslo och Gardemoens flygplats. Släpvagnarna som Rune säljer kommer med lastbil från fabriken i Slovakien ungefär en gång i veckan och släpvagnarna är då till 90% hopskruvade. Att de inte är 100% hopskruvade beror på att de skall fraktas på lastbil från fabriken i Slovakien och för att minska transportkostnaderna.

I Norge säljes det 44.000st släpvagnar 2016 och EasyFills försäljning i Norge är närmare 2000st vilket ger en marknadsandel på ungefär 4,5%. I bolagets Q3 rapport kan vi läsa följande: 

"Försäljningen av Ebeco släpvagnar i Europa minskade något under perioden (- 9%). Detta troligen som en följd av samgåendet med EasyFill då organisation och ansvarsområden skiftats. Under perioden såldes de första släpvagnarna under namnet ScanTrailer i Sverige och återkopplingen från kunderna talar om hög upplevd kvalitet till ett bra pris. Direktförsäljning till konsument sker via hemsidan www.scantrailer.se , men i företagets strategi ingår att finna ytterligare försäljningskanaler.

Norges största varuhuskedja för bla byggvaror har beslutat att köpa in en större volym släpvagnar under 2018. Detta innebär en tredubbling av den sålda volymen släpvagnar på den norska marknaden samt tryggar produktion i bolagets fabrik i Nizna, Slovakien"

Till er som tycker att hemsidorna inte håller de högsta kvalité så står även detta att läsa i marknadsinformationen från November 2017: 

"Profilmaterial såsom hemsidor, visitkort o.s.v. kommer vi nu att rätta upp så att de blir lika i hela koncernen. Planer finns på att anlita en web/PR byrå för kontinuitet och ett mer modernt uttryck på samtliga siter"

Från våren 2018 så finns släpvagnarna även Storbritannien, Australien och Texas, USA. Då genom återförsäljarna Fusion och Marco Company. 

Walltrailer
Walltrailer
Walltrailer