Turnloader order på 18 miljoner till Norge!

12.10.2019

12.10.2019
Sent igår kväll kom det ett glädjande PM från Easyfill angående en potentiell order på 18 miljoner till en butikskedja i Norge. Anledningen till att PM kommer nu även då ordern inte är påskriven ännu är följande: 

"Detta pressmeddelande lämnas eftersom mailkonversation om den norska butikskedjans beslut finns. Det ska poängteras att i dagsläget finns således ingen skriftlig order och summan 18 miljoner är framräknad utifrån de antal butiker som förväntas tillämpa samma lösning som de testinstallationer som utförts hos butikskedjan. Så snart ytterligare information erhålls om leveransvärden och leveranstider kommer detta att pressmeddelas"

Den norska butikskedjan informerar att man kommer installera TurnLoader för mejerivaror/läsk i ett större antal av deras butiker. Utifrån den information EasyFill erhållit beräknas ordervärdet exklusive installation till ca 18 miljoner SEK. TurnLoader kommer monteras in i både nya och redan etablerade butiker. Leveranserna kommer ske fortlöpande under 1-2 års tid.

Den norska butikskedjan beräknas installera 8-10 TurnLoader i varje butik och skulle med de faktasiffror vi har få en vinst i varje enskild butik på mer än 200 000 kronor årligen, investeringen är återbetald på ca fem månader"

https://mb.cision.com/Main/11555/2931054/1122362.pdf

Som exempel så meddelade Easyfill i nyhetsbrevet denna månad att ICA butiken i Barkaby som testat Turnloader i multideck för yoghurt och mejerivaror fått följande resultat efter tre månaders utvärdering: 

"Ett exempel från en svensk matvarubutik som testat sex stycken TurnLoader för mjölkprodukter i kyldisk med glasdörrar:

Under tre månader mättes försäljning, svinn och påfyllningstid i kyldisken sedan installerades TurnLoader där testen fortsatte under ytterligare tre månader och följande utfall uppmättes

  • Försäljningen ökade med 16%
  • Svinnet minskade med ca 40% från låga 1,8%
  • Påfyllningstiden minskade med 50%"

Detta är den andra butikskedjan efter Mercadona i Spanien som väljer att göra en större installation i flera butiker.  Mercadona rullar nu ut rotoshelf eller turnloader till 1636 butiker.