Succé på EuroShop i Düsseldorf

13.03.2017

Förutom EasyFills egna monter fanns Bolagets produkter i fyra andra företags montrar; Hauser, KMW, Ay-pas samt Proso samtliga producenter av MultiDeck kyldiskar. Hauser visade som första kyldisktillverkare upp en kyldisk specifikt anpassad till RotoShelf och man upplevde mycket stort intresse för kyl- och hyllsystem under EuroShop. Efter mässan har uppföljningsarbetet pågått och flertalet intressanta samarbetspartners och potentiella affärer har identifierats och diskussioner pågått.

EasyFill blev omnämnda i summeringen i ett internationellt magasin efter mässan vilket är ett gott tecken. 

"What supermarket isn't familiar with this problem: shelves have to be tediously restocked with products from the backside. The Easyfill exhibiting company solved this problem with its first-in, first-out "RotoShelf" shelving solution, which is especially well-suited for refrigerated display cases and cold storage rooms. The interior of the display case rotates, making the backside of the shelf accessible and allowing the products to now be restocked from behind"


EasyFills flyer från EuroShop mässan.