RotoShelf för Yogurt i Texas

02.04.2017

EasyFill America genomförde en installation av RotoShelf för yougurt i Texas.