Blandade installationer från Tyskland

04.04.2017

EasyFill GmbH postade några bilder av referensinstallationer från bensinmackar och affärer på sin facebooksida. I marknadsuppdateringen från februari 2017 kan man läsa följande: 

"Den tyska delen av bolaget fortsätter sin marknadsetablering genom ett samtidigt bottom-up/top-down bearbetning av markanden. Dvs. individuella butiksbesök och installationer för att etablera kundreferenser och få marknadens accept av produkterna. Samtidigt har centrala kontakter knutits för att få större volymer genom centralt sanktionerade inköp. Sedan den 1/1 2017 jobbar tre personer i EasyFill GmbH och man besöker således enskilda butiker som ingår i de stora livsmedelskedjorna och säljer in RotoShelf konceptet. Arbetet är tålamodskrävande men bollen rullar snabbare och snabbare och de fyra senaste månaderna har bolaget nått sin budget.

Samarbetsavtal har signerats med totalt tre återförsäljarpartners för olika regioner i Tyskland och olika butikskategorier. EasyFill GmbH har också övertagit ansvaret för marknadsbearbetning av tysktalande länder samt ansvar för bolagets återförsäljare i Belgien. Leveranser sker från ett logistikcentra i Düsseldorf.

EasyFill GmbH genomför i genomsnitt 12 butiksbesök i veckan och ca 25% av besöken de senaste tre månaderna har resulterat i ordrar. Genomsnittligt ordervärde per butik är ca 2500 euro. Bolaget har genomfört installationer i olika skala hos Rewe, Edeka, Lidl, Esso, Avia, Aral, Hessol. Vissa rent strategiskt och andra löpande installationer"

Facebookinlägget hittar du här