Q3 rapporten släppt

30.11.2017

Och du hittar den i pdf format här

"Omsättningen uppgick till 16,7 miljoner kronor (6,9), en ökning med 142 procent mot föregående år. Ökningen beror, likt förra kvartalets uppgång, enligt bolaget på förvärvet av Ebeco. 

Personalkostnader samt rörelsekostnader ökade också till följd av samgåendet med Ebeco. Bortses från Ebeco koncernen har försäljningen i Easyfill koncernen ökat med cirka 5 procent under kvartalet.

Rörelseresultatet blev -4,7 miljoner kronor (-3,9). Resultatet före skatt var -4,8 miljoner kronor (-4,3). Resultatet efter skatt blev -4,8 miljoner kronor (-4,3).

"Koncernen har dock fortsatt negativt resultat på grund av höga investeringskostnader med marknadsföring och utvecklingskostnader. Förluster förväntas Q4 2017 och eventuellt även Q1 2018 på grund av lågsäsong för försäljning av både släpvagnar i Scantrailer samt kylskåp hos Enjoy Sales. Dock räknar koncernledningen att omsättningen 2018 kommer öka väsentligt", uppger bolaget.

Kassa och bank uppgick till 5,0 miljoner (12,0 vid årsskiftet)"

Se till att läsa stycket "Väsentliga händelser efter periodens slut" där man bland annat kunde läsa att EasyFill lämnar över alla pågående kontakter och avtal i tysktalande länder till HL Display och att EasyFill bistår HL med support och assistans.

EasyFill America har beställd en container med Efficold ML-900, den första kylskåpet som är byggd för RotoShelf, och en stor internationell tillverkare av öl har lagt en första testorder (300st enligt nyhetsbrevet i November?) på kylskåp med RotoShelf direkt till Efficold i Spanien. En av Brasiliens största butikskedjor har beställt tre stycken Efficold kylskåp med RotoShelf för leverans så snabbt som möjligt. 

Ett intressant Kinaspår dök upp i rapporten då man skriver följande: " EasyFill hade under oktober månad besök i Sverige av en potentiell återförsäljare väl etablerat kontaktnät i Kina som via ett europeiskt företag med fabrik i Kina kan distribuera bolagets produkter på den kinesiska marknaden. Just nu pågår avtalsdiskussioner". 

Norges största varuhuskedja för bla byggvaror har beslutat att köpa in en större volym släpvagnar under 2018. Detta innebär en tredubbling av den sålda volymen släpvagnar på den norska marknaden samt tryggar produktion i bolagets fabrik i Nizna, Slovakien. De sålde 1000st och Ebeco/EasyFill 900st under året som gått i Norge, så tredubbla 1900st alltså. 

Man skriver också om en ny produkt. "Efter sammanslagningen med Ebeco i april i år har enormt mycket saker hänt på förbättringar av produkter och några nya produkter har utvecklats och patentansökningar har startats men fram till dess patentansökningarna är inskickade kan vi inte presentera dessa men en av de produkter vi kommer med på marknaden kommer att bli en enorm Game Changer och responsen från vår säljkår var enorm. Alla fick skriva på ett avtal att man sett produkten men att man är förbjuden att berätta om den för någon innan klartecken kommer från mig". 

Nu ser vi fram emot Q4 och bokslut 2018-02-28 men fram tills dess vore det trevligt men en större affär och man presenterade ett avtal i Kina.