PM - Strategisk order till Carrier Norge

23.04.2019

EasyFill släppte idag ett PM om att tillverkaren Carrier i Norge köper Turnloader för 100.000kr. Summan i sig är inte så hög men den är strategisk viktig. I filmen med Oliver (Tyskland) som släpptes i samband med NE så berättar han om framgångarna hos Edeka med Carrier. Tompe77 sammanfattade det så här i sin text hos redeye:

"Anmärkningsvärt är det Oliver berättar om samarbetet med kylskåpstillverkaren Carrier då han berättar att Easyfill finns med i nästan alla Edeka-affärer som bygger om eller nya som öppnas tillsammans med produkter i Carrierkylar"

I Sverige har redan Arneg Sverige, Wica, börjat installerat Easyfills produkter på sin produktionslina som en följd av att man ökat sin försäljning Easyfills produkter. 

PM:et hittar ni nedan. 

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2019/04/23/easyfill-easyfill-ab-publ-erholl-den-23-april-2019-en-strategisk-order-fran-carrier-norge.html


EASYFILLEasyFill AB (Publ.) Erhöll den 23 april 2019 en strategisk order från Carrier Norge (Cision)

2019-04-23 09:16 "Svensk patenterad uppfinning minskar matsvinnet i livsmedelsbutiker runt om i världen med upp till 40%. EasyFills framgångar runt om i världen fortsätter, den 23 april 2019 erhölls en för bolaget strategisk order från Carrier Norge på företagets egenutvecklade patenterade produkt TurnLoader. Ordervärdet är strax över 100 000 kronor. Att bolaget väljer att pressmeddela ordern trots att den endast är på 100 000 kronor beror på följande: Carrier i Norges första order; med den satsning Carrier Norge nu gör på EasyFills produkter känns denna start lovande. Carrier Norge ägs av Carrier USA som är en av världens största tillverkare av olika typer av multideck (kylmöbler) för bensinmackar, livsmedelsbutiker o.s.v.

Carrier koncernen har mer än 55 000 anställda, 54 fabriker samt 41 designcenter runt om i världen. Under de senaste tre åren har EasyFill levererat produkter till Carrier i Tyskland och länder runt Tyskland. Att det nu kommer ordrar i Norge är en liten milstolpe i EasyFills historia då målsättningen från Carrier Norges håll är att EasyFills produkter skall monteras i Carriers fabrik i Tjeckien som är deras stora fabrik för leveranser i Europa. Den dagen EasyFills patenterade produkter monteras direkt på Carriers fabrik i Tjeckien finns tveklöst möjligheter till spridning i Carrier koncernen runt om i världen.

Att Carrier är ett företag med säte i USA medför naturligtvis att EasyFills produkter också får marknadsföring på den sidan av Atlanten. EasyFills grundstrategi för att komma in hos en tillverkare av kylmöbler är att sälja in bolagets produkter till redan levererade kylmöbler i butiker för att skapa referenser. Strategin är att göra så på x antal marknader i x antal butiker och på det sättet närma oss de stora kylmöbeltillverkarna för att sedan få våra produkter att installeras redan i företagets fabrik.

Carrier med fabriker runt om i världen är tveklöst en av den viktigaste samarbetspartners EasyFill kan få. Kommentar från EasyFills VD Håkan Sjölander Varje order som kommer är naturligtvis välkommen men tveklöst kittlar det extra mycket när det är en av de stora världsföretagen i vår bransch som lägger order. Carrier är för EasyFill en ytterst viktig kund och med den satsning Carrier Norge nu gör på EasyFills produkter känns vägen till Carriers huvudkontor för diskussion om ytterligare samarbete någon meter kortare.

Ungefär 1/3 av all mat som tillverkas slängs vilket är förödande för vår planet och också otroligt oansvarigt mot all jordens befolkning. EasyFills samtliga produkter är patenterade för att i butiken öka försäljning, minska hanteringstiden och minska svinnet att det blir så beror på att våra hyllor svängs ut och fylls på bakifrån och på det sättet visar mätningar att matsvinnet minskar med ca 40% eftersom den produkt som placeras på hyllan först säljs först. Minskning men ca 40% är en snittsiffra på matsvinnet eftersom olika varugrupper har olika hållbarhetstid, den produktgrupp som har kortaste hållbarhetstid i en butik är mjölkprodukter.

Att EasyFill får vara en del av att minska matsvinnet på jorden är tveklöst en ynnest eftersom minskat matsvinn minskar belastningen på hela vår planet. Besök gärna www.easyfill.se där företagets patenterade produkter kan ses och förstås på ett lättfattligt sätt. Tipsa gärna oss på EasyFill om du vet någon butik, bensinstation, kiosk eller liknande som du vet skall byggas om, vi försöker ha koll på detta men det är alltid bra med en uppdatering"