Ny produkt - TurnLoader!

20.12.2017

EasyFill presenterade idag sin nya produkt TurnLoader. Patentansökan är inskickad och man kunde nu gå ut och visa upp den för marknaden. 

"EasyFill har under det senaste året upplevt ett stort stigande intresse för våra produkter i MultiDeck men försäljningen har huvudsakligen skett för läskedryck medan den stora marknaden är alla andra kylvaror.

I en MultiDeck kyl är sektionsbredden i 90% av fallen (i Europa) 1250mm bred men i varierade djup och höjder. Med produkten RotoShelf MD 1250/2 delas, som produktbeskrivningen anger, 1250mm i 2 lika stora delar. Det som då uppstår är att RotoShelf hyllan får en rund yta i alla fyra hörnen som minskar användningsområdet eftersom många produkter inte är runda eller är för stora för att passa in i hörnet. Vi har också upplevt att vissa kylmodeller inte är djupa nog för RotoShelf MD 1250/2 ett bekymmer som inte existerar med MultiDeck eftersom hela hyllsektionen vandrar ut innan den roterar.

Med produkten TurnLoader är problemet med fyra kapade hörn löst eftersom varje TurnLoader sektion blir 1250 mm bred som standard (andra bredder tillverkas på förfrågan) samtidigt som hyllytan blir väsentligt mycket större och de allra flesta produkter kan placeras på hyllan. MultiDeck kylen är således i måtten 1250, 2500, 3750 o.s.v. TurnLoader monteras in i sektion efter sektion utan att hyllyta förloras.

När jag rest runt i världen har jag ofta fått veta att man med vår RotoShelf 1250/2 tappar för mycket hyllyta samt att fyrkantiga förpackningar inte går att placera på hyllorna, med TurnLoader är dessa problem lösta

Vilka produkter passar TurnLoader för? 

Mjölk, mejeri, juice, yoghurt, multipacks, kött, skinka, ost, läskedryck med mera"

Man skriver även följande vilket lovar gott:

"All produktion av plasthyllor och avdelare, frontstopp o.s.v. har skett i Sverige och i Norge. Alla verktyg är nu flyttade till Slovakien.
Innan verktygen skulle flyttas tillverkade vi ett säkerhetslager i början av november. Detta var tänkt att det skulle räcka februari ut. Trycket på inköp från våra kunder är stort så redan i början av december var säkerhetslagret som vi tillverkade slut så nu jobbar plasttillverkaren i Nizna på alla tänkbara sätt för att kunna börja tillverka första/andra veckan 2018
"

Läs PM här och produkten presenteras på EasyFills hemsida här