Marknadsinformation maj 2018

03.05.2018

Idag den 3:e maj så släppte EasyFill en sammanfattning av verksamheten så här långt under 2018 och det finns många saker att lyfta fram. Ny hemsida för Enjoy Sales, EasyFill och Scantrailer lanseras under våren/sommaren. Angående information skriver man följande:

"EasyFill får många mindre ordrar och ledningen har därför valt att inte lämna PM om enskilda ordrar. Detta kan leda till viss frustration hos Bolagets intressenter, men att rapportera enskilda ordrar är ohållbart och målsättningen är att enbart rapportera med kvartalsrapporter och nyhetsbrev om inget oförutsett sker"

Nedan är en kortare summering av hela marknadsinformationen som du kan läsa i sin helhet här och det rekommenderar jag alla att göra.

Enjoy Sales AB - säljer kylskåp och frysar och ägs till 100% av EasyFill. 

"Under 2017 och fram till idag har inga kunder lämnat Enjoy Sales, och med de nya kunderna i Enjoy Sales beräknas en omsättningsökning med ca 20-30%. Omsättningen 2017 var ca 30 miljoner och beräknas således 2018 bli någonstans i häraden 35-40 miljoner med rimlig marginal

I och med samarbetsavtalet med Husky har det varit febril aktivitet under våren i Enjoy Sales, bolaget har förutom leveranser till befintliga kunder, också säkrat leveranser för flera miljoner till Sveriges största bryggeri samt till några mindre bryggerier och butikskedjor. Långtgående diskussioner pågår just nu med ytterligare en betydande aktör på den svenska marknaden där målsättningen från båda parter är att signera ett avtal före semestern 2018. 

Enjoy Sales har också träffat ett samarbetsavtal med engelska kylskåpsleverantören Husky. Den svenska verksamheten och befintliga kunder övertas till fullo av Enjoy Sales. En ny hemsida för Enjoy Sales AB är under process något som är ett måste med Husky i familjen. Jim Smith tidigare VD i Husky kommer arbeta 50% för Enjoy Sales AB på konsultbasis. Hela verksamheten flyttas till Enjoy Sales i Bräcke och kommer under Urban Sjöbergs ledning" 


EasyFill AB 

"Även koncernens huvudaffärsområde; smarta hyllsystem för butiker, har haft en lovande inledning på 2018. Ska en individuell notering göras väljer vi att lyfta fram att april månad är den enskilt bästa i bolagets historia och att bolaget ser en betydande ökning av antalet inkommande ordrar. 

Bolagets största återförsäljarpartner, med verksamhet på ca 50 marknader, har ca 100 säljare som gör tre kundbesök vardera dagligen vilket innebär att EasyFills produkter marknadsförs till ca 300 potentiella kunder varje dag. EasyFills produkter är en fokusprodukt för denna återförsäljare och driver försäljningen mot sina kunder och detta börjar synas i orderingången. 

Bolaget meddelade under 2017 att ett avtal med Sveriges största livsmedelskedja var nära att slutas. Detta är genomfört och bolagets produkter finns tillgängliga för samtliga i kedjan ingående butiker via deras interna beställningsportal. Försäljningen och leveranser till butikskedjan kommer att ske via EasyFills Partners; kylleverantörer och åretförsäljare. Tommy Seger, EasyFills försäljningschef för Norden, har som huvuduppgift att informera samtliga butikskedjor samt utbilda bolagets partners. EasyFill har ett positivt momentum, där kundunderlaget ökar och utveckling av bolagets produkter, med huvudfokus på lansering av TurnLoader, gått kraftigt framåt. 

I en Rewe butik i Köln har den första installationen av TurnLoader installerats för en tid sedan i en MultiDeck och i princip dagligen är det visning av produkten för internationella tillverkare av MultiDeck, butikskedjor och partners som flyger till Tyskland för att se på produkten. Intresset är påfallande stort och applåder och ryggdunkningar erhålls dagligen.

Igår 2018-05-03 är ansvarig chef från EasyFills största partner (300 kundbesök per dag) samt en av deras största internationella kunder som har ca 6500 butiker i 11 länder på besök tillsammans med EasyFill i Tyskland.

Exkal tillverkar sedan 10 år MultiDeck i Spanien. Bolaget har på dessa tio år blivit en av Europas största tillverkare. Företaget är privatägt och ägarna (far och son) har visat stort intresse för TurnLoader och nu vill man ta fram en MultiDeck som är skräddarsydd för EasyFill och sälja i hela världen. Måndagen den 7/5 kommer avstamp att ske i Pamplona, Spanien 

Under 2018 har EasyFill America levererat RotoShelf för MultiDeck och kylrum till flera stora butikskedjor, ännu har inget centralavtal tecknats men flera olika modeller av EasyFills produkter finns nu utställda hos bland annat världens största butikskedja. Den butikskedjan testar just nu Efficold läskedryckskyl MaxLoad 900 med RotoShelf (2 meter hög - 90cm bred med dubbeldörrar) och en offert på 5000st enheter är skickad. Kedjan har kommit tillbaka och informerat om att om testen man utför just nu på två enheter uppfyller de krav man ställer så kommer en större testorder med 600st enheter ske med leverans i september/oktober 2018, varje enhet kostar ca 15 000 sek vilket skulle ge ett ordervärde på ca 9 miljoner. 

Butikskedjan har också visat intresse för samma kyl men bara ca 160cm hög för placering i butikens utgångskassor. EasyFill och Efficold (kylskåpstillverkaren) har sagt ja till detta projekt, butikskedjan har 11 000 butiker och en oändlig massa utgångskassor så potentialen är väldigt stor. Observera att någon order inte kommit men förhandlingarna är intensiva och det som bland annat kan hindra order på 600/5000 är att läskedryckskylskåpen i USA och Europa har olika mått samt att butikskedjan redan har etablerade köpkanaler med andra läskedryckstillverkare. Dessa har just nu inte RotoShelf men etablerade kontakter kan ibland väga tyngre än en bra produkt. 

En av Sydamerikas största tillverkare av läskedrycker har för någon dag sedan erhållit två stycken ML 900 RotoShelf och man har begärt en offert på 30 000 enheter. Observera att här skriver vi inte ordervärde eftersom osäkerheten från vår sida om detta blir av eller ej är väldigt stor. I flera länder i Sydamerika finns strafftullar som ger ökade inköpspriser på 20-40% beroende på land och produktgrupp. Viktigt att veta är denna läskedryckstillverkare 2017 köpte ca 30 000 kylskåp från Asien.

Skulle de landa ordern på 5.000st kylskåp så ger det ett ordervärde på 75 miljoner kronor. I Sverige levererar Enjoy Sales ungefär 5-6.000 kylskåp per år. Offerten på 30.000st ML 900 till Brasilien tänker jag inte räkna på då det är en stor osäkerhet att den går igenom. De räknar även med att Scantrailer AB ska omsätta drygt 45 miljoner kronor för 2018 vilket ger en omsättning över 80 miljoner kronor för 2018 exklusive försäljningen av hyllor. Spännande att följa hur försäljningen med TurnLoader går och om det blir den succé som bolaget tror. Vi fick ett negativt besked kring Rotoshelf och Tyska butikskedjan Adil:

"EasyFill har tidigare meddelat om testinstallation hos den tyska butikskedjan Aldi. Någon utrullning av RotoShelf för kyldiskar lyckades man inte komma överens om, mycket beroende på krav från kedjan. Med TurnLoader löser EasyFill de problem som Aldi lyfte fram och inom kort kommer de att utvärdera EasyFills nya smarta hyllsystem"

Har du inte läst hela marknadsinformationen så rekommenderar jag dig återigen att göra det.