Inför årsbokslutet - vad vet vi?

20.02.2018

Vad kan vi vänta oss av EasyFills årsbokslut? Bra fråga! Vis av erfarenhet så kan det gå precis hur som helst och jag väljer att vara defensiv och skulle inte råda någon att spekulera på att rapporten blir över förväntan. EasyFill befinner sig i ett läge där man säger sig stå inför ett genombrott 2018 men det har varit stora ord från bolaget genom åren och den fantastiska genombrottsordern på 250 miljoner från Woolworths blev "pausad" så förtroendet är inte på topp. Men med det i huvudet så ska jag återge lite vad man själva kommunicerat inför Q4.

I Q3 rapporten kan vi läsa följande:"Koncernen har dock fortsatt negativt resultat på grund av höga investeringskostnader med marknadsföring och utvecklingskostnader. Förluster förväntas Q4 2017 och eventuellt även Q1 2018 på grund av lågsäsong för försäljning av både släpvagnar i Scantrailer samt kylskåp hos Enjoy Sales. Dock räknar koncernledningen att omsättningen 2018 kommer öka väsentligt", uppger bolaget. Kassa och bank uppgick till 5,0 miljoner (12,0 vid årsskiftet)"

Förlust att vänta alltså. EasyFill presenterade följande resultat för Q4 2016: 

"EasyFill ökade omsättningen medan vinsten sjönk i det fjärde kvartalet 2016. Nettoomsättningen steg till 8,6 miljoner kronor (8,3) och de totala rörelseintäkterna blev 9,7 miljoner kronor (7,4). Rörelseresultatet blev 1,8 miljoner kronor (3,5). Resultatet efter finansnetto och nettoresultatet uppgick till 2,2 miljoner kronor (3,4)

helåret 2016:

"Omsättning: 45 404 (37 285) Rörelseresultat efter avskrivningar: -7 273 (-2 602) Resultat efter finansiella poster: - 8 500 (- 3 272) Rörelsemarginal %: - 16,02 (-6,98)"

I nyhetsbrevet från November 2017 så tar VD Håkan Sjölander upp HL Display men också några rader om de stora orden som jag var inne på i början av inlägget:

"I ett pressmeddelande tidigare i år informerade vi att tecknat avtal med en stor aktör på butiksmarknaden. Företaget är svenska HL Display och dom har ca 100st säljare som vardera gör ca tre butiksbesök dagligen. I dessa säljares produktportfölj finns nu således EasyFills nuvarande och framtida produktsortiment. Naturligtvis kommer marknaden inte att explodera över en natt men med ca 300st kundbesök dagligen där EasyFill nämnts ökar våra möjligheter till försäljning oerhört mycket (bolaget styrelseordförande Richard Bagge har förbjudit mig använda förstärkningsord såsom fantastiskt, oerhört bra, enormt o.s.v. men i detta fall anser jag det är befogat.)"Han fortsätter att berätta att HL Display tar över kundkontakterna i tysktalande länder från EasyFill och det mötte lite motstånd internt men det lovar ju gott."I ett inledande sked protesterade vår VD i Tyskland Oliver Eischeid mot HL avtalet eftersom han har långtgående diskussioner på gång hos flera av de stora butikskedjorna bla Rewe och Edeka. Han har fått in ColdFront till Shell i Tyskland samt till några andra bensinstationskedjor samt en hel del andra affärer, nu upplever Oliver att HL kommer till en krattad manege och snor affärerna av honom, till viss del har Oliver rätt men vi har nu fått Oliver att förstå att han skall se HL som en resurs och inte som ett bekymmer. Oliver är väldigt duktig och han och HL kommer i de tysktalande länderna tillsammans göra succé.

När jag nu skriver om Tyskland så måste jag nämna ColdFront som är vårt svar på kyldiskar där vi på marknader både i Europa och USA har flera testinstallationer gjorda och kunder som är lyriska" 

Lyriska - där kom ett "förstärkningsordet" som han var förbjuden att använda. Mer om ColdFront står att hitta i nyhetsbrevet från November:

"ColdFront med SwingOut som hyllsystem har börjat få fäste i bla Tyskland och för närvarande arbetas det med åtta olika projekt. Två inledande installationer har gjorts i en Shell och en Avia bensinstation"

Man skriver vidare i nyhetsbrevet:

"Hos en av de nyare återförsäljarna diskuteras en större utrullning till cirka 800 butiker under en period av två år. EasyFill-chefen nämner också att ICA-projektet går framåt samt att ColdFront med SwingOut som hyllsystem börjar att få fäste i Tyskland"

Glädjande att både ColdFront och SwingOut börjar få fäste i Tyskland och landar de utrullningen i 800 butiker under två år så bör det vara ett betydande värde på den affären. Då affären värd 250 miljoner kronor med Woolworths blev pausad så avvaktar jag tills det är helt klappat och klart. Och med allt ovanstående, och då framförallt det om HL-Display i Tyskland, i huvudet så undrar jag om det är det som är anledningen till att "säkerhetslagret" tagit slut redan i början av december när EasyFill hade räknat med att det skulle räcka till slutet av februari. Det är dock oklart hur stort detta lager varit men så här skriver man i slutet av pressmeddelandet  om nya produkten TurnLoader:

"I bolaget finns nu mer affärer på gång än någonsin och vi har tidigare i ett nyhetsbrev informerat om några av dessa.All produktion av plasthyllor och avdelare, frontstopp o.s.v. har skett i Sverige och i Norge. Alla verktyg är nu flyttade till Slovakien. Innan verktygen skulle flyttas tillverkade vi ett säkerhetslager i början av november. Detta var tänkt att det skulle räcka februari ut. Trycket på inköp från våra kunder är stort så redan i början av december var säkerhetslagret som vi tillverkade slut så nu jobbar plasttillverkaren i Nizna på alla tänkbara sätt för att kunna börja tillverka första/andra veckan 2018"

I en dragning för aktiespararna som Håkan Sjölander höll så har vi fått återberättat för oss att han sagt att man omsatte 80 miljoner 2017. Vad det nu innebär eller hur han har räknat har vi inte en aning om och jag tror, notera tror, inte att EasyFill Sydafrika eller EasyFill America är med i dessa siffror. I samma dragning uttalade han sig om att man realistiskt kan omsätta 120 miljoner under 2018. Den siffran talar också för ett Q4 med 30 miljoner i omsättning då 30 x 4 kvartal = 120 miljoner. Notera att detta är spekulation och man gör bäst i att avvakta rapporten innan man drar några slutsatser av det uttalandet. Nedan är en text från EasyFill angående hur man har tänkt redovisa sina joint venture bolag i Sydafrika och USA:

"Vi har också fått förfrågan från en aktieägare hur vi redovisar EasyFill America och EasyFill Sydafrika i vår resultatrapport och då är det så här: Vi konsoliderar inte dessa bolag (inte heller fastighetsbolaget i Slovakien) utan dessa försäljningsbolag redovisas som delägda (50%) bolag i årsredovisningen. Dock kommer vi regelbundet redovisa deras omsättning. Eventuellt utbetald royalty från deras försäljning kommer att redovisas som finansiell intäkt i koncernen. Däremot så kommer vi att om det händer något positivt eller negativt i dessa bolag att med text redovisa detta i våra kvartalsrapporter"

Den 28:e hoppas jag på en rejäl uppdatering om alla de pågående projekt som man har kommunicerat i Q2 och Q3 rapporterna samt nyhetsbrevet i November 2017. Och det ska bli intressant att se om Håkans uppgifter om en årsomsättning på 80 miljoner för 2017 stämmer, jag är dock skeptisk till bevisad motsatsen.