Frågor till Easyfill inför rapporten den 28:e feb

22.02.2019

På grund av tidsbrist så har jag inte haft möjligheten att i god tid samla in frågor och summera till Easyfill inför rapport. Ber om ursäkt för det men Tompe har hjälpt till att samla in och sammanställa. Här är frågorna som är nedskrivna nu. Om ni hittar något som ni vill addera eller ta bort så säg till på discord eller i fb gruppen. Här kommer frågorna. 

Frågor till Eayfills rapport för Q4 2018:

1. Vad är status när det gäller Husky? Hur många modeller har de utvecklat för Rotoshelf? Är de klara och i produktion? Har de börjat säljas till kund?

2. Vad är status på Ambev? Easyfill hoppades på ett besked under slutet av 2018. Har det kommit? Om inte, vad är det som håller tillbaka besked med tanke på de fantastiska testresultat som Easyfill rapporterat om att kunden upplevt?

3. Bira91 och Everest (Indien), som ska placera ut 6000 kylskåp med Rotoshelf och ha två kylmodeller klara under Q1 2019. Finns det påskrivet avtal här, är kylskåpsmodellerna klara och har leveranser startat?

4. HL Display satte i oktober och november ut 60 enheter Rotoshelf för kyldiskar. Har utvecklingen fortsatt under december till februari? Ökar deras försäljning?

5. Har ni sökt patent för Turnloader?

6. Cirkle K i Polen som först testade Rotoshelf och sedan även Turnloader i kyl från Oscartielle (Arneg). Denna installation gjordes veckan efter Q3-rapporten. Vad är status där? Easyfill väntade sig finnas med i deras budgetplaner för 2019. Har det kommit någon skarp order därifrån?

7. Exkal skulle skräddarsy en modell (minst?) för Rotoshelf. En kund till Exkal skulle rulla ut kylskåp (eventuellt med Rotoshelf) i 1600 butiker. 5 installationer skulle göras innan slutet av 2018. Enligt information från 18 december kommer det installeras en till två MD 1250/2 med Rotoshelf i samtliga av dessa butiker. Hur har detta gått? Har utrullning inletts och finns det order på mer utrullning?

8. Ur Q3: Test av den nyutvecklade TurnLoader Ambient (torra varor) har initierats hos ICA Maxi Sverige, Carrefour Belgien och hos två större butikskedjor i USA. Vi förväntar oss utförliga rapporter under slutet av året.

A) Året är slut och i december kom en order till 10 butiker från Carrefour. Kan ni berätta mer om hur affären med Carrefour fortlöper?

B) Gällande ICA gjordes en installation av Turnloader för kryddor på ICA MAXI i Kalmar. En uppmärksam aktieägare som passerade butiken förra veckan noterade att installationen nu är borta. Kan ni berätta något om varför den tagits bort och hur den installationen fallit ut?

C) De två större butikskedjorna i USA. Vad säger rapporterna därifrån?

9. Aaron Bennet har rapporterat om potentiella affärer med flera kedjor, HEB, Wegmans, Walmart, Domino´s Pzza m.fl. Uppdatering kring dessa vore förstås intressant, men specifikt gällande Walmart Mexiko där Aaron i Q2

rapporterade om installationer i 8 (av totalt 15) butiker vid oktober 2018 som skulle ha Topshelf och Turnloader i Multideck. Går det att säga mer om specifikt Walmart Mexiko? Rullar de ut i fler affärer?

10. KMW ska bygga om minst en butik i veckan för en av Tysklands största butikskedjor med start i Q1 och 3 Turnloader MD 1250/450 per butik enligt plan. Har detta kommit igång ännu?

11. Ur Q3: USA, 2 MUSD med 100 % close prediction. Vad innebär 100 % close prediction? Har någon affär stängts ännu? Om inte, vad är det som stoppar affärerna?

12. Klimasan och Frigoglass säljer löpande kylskåp med Rotoshelf. Sist hade deras försäljning ökat 20 %. Hur ser det ut i denna rapport (jämfört helår 2017 och helår 2018 och/eller kvartal för kvartal)? Och kan ni säga något om hur 2019 startat jämfört med tidigare år?

13. Har Efficold börjat sälja kylskåp med Rotoshelf i större skala? Och hur ser det ut relativt Klimasan och Frigoglass? Tar Efficold marknadsandelar?

14. True, Metalfrio (ska lansera modell i USA under Q1) och Everest (Bira 91 affären) nämns i Q3-rapporten som tre tillverkare som är på gång att ta in Rotoshelf i sina kylskåp? Har någon av dessa kommit vidare i detta arbete?

15. Ur Q3- rapporten: I dagsläget jobbar vi med aktivt följande leverantörer av Multideck: Carrier, Arneg, Wica, KMW, Viessmann, Hauser och AHT. Ökar försäljningen till dessa leverantörer? Har detta lett till att de utvecklar kylar för Rotoshelf/Turnloader?

16. Proso, Aypas, Costan, Epta, Concord, PastorFrigo, Oscartielle, Hussman, HillPhoenix samt några ytterligare har ni gjort provleveranser till enligt Q3-rapporten. Har något av detta lett till att de utvecklar kylar för Rotoshelf/Turnloader?

17. Easyfills hemsida skulle uppdateras och delas upp till en produktsida och en sida för finansiell information? Förhoppningen var att detta skulle ske innan årsskiftet. Har det uppstått problem, eller vad är status kring hemsidorna?

18. Från Q3-rapporten angående samarbete med två tillverkare av kyldiskar för skräddarsydda kyldiskar för Rotshelf och Turnloader (varav den ena är Exkal): Den andra tillverkande parten är en tysk tillverkare av kyldiskar som Bolaget har flerårigt samarbete med. Vad är status på det samarbetet? Har de skräddarsytt någon kyldisk ännu och har de börjat sälja i så fall?

19. En av bolagets största partners hade enligt Q3 placerat ut 100 enheter med Rotoshelf varav 60 stycken under oktober och december. Har utvecklingen fortsatt i positiv ternd? Dvs ökar deras leveranser av Easyfills produkter.

20. Vad var det som gjorde att det inte blev någon affär med Microsoft?

21. Vad har hänt med ordern på Topslider i Norge som Ebeco hade med sig in i samarbetet?

22. Vad hände med ordern om 600 stycken enheter plus 4 400 enheter som offererades till en stor butikskedja i USA? Enligt Aaron Bennets information från Q2 sköts detta upp till 2019 och tillsammans med andra affärer till samma kedja var potentiellt utrullningsbeslut i planerat till Q1 2019. Har ni fått något besked där ännu, eller hur är status?

23. EF America, hade som mål att få till större utrullning/affär under innan slutet av Q1 2019. Detta har snart passerats. Står målet fast, eller har det justerats?

24. Hur ser den legala strukturen ut för Easyfill America? Enligt bolgsbeskrivningen vid köpet av Ebeco äger Easyfill AB ett bolag vid namn Easyfill Holding LLC till 100 % som i sin tur äger 50 % av Easyfill AMerica LLC. Men, i årsredovisning 2017 står det att Easyfill AB äger 50 % av Easyfill Holdings USA Inc. Vad innebär detta? Äger Easyfill AB 50 % av ett Holdingbolag som i sin tur äger 50 % av Easyfill America, eller hur ser det egentligen ut. Skulle detta kunna klargöras?

25. I Sverige har Rotoshelf funnits i flera år och tycks närmast vara branschstandard. Det går knappt att gå in i en svensk butik idag utan att se ett kylskåp med Rotoshelf. En av slutkunderna som uppenbarligen köpt lösningen med roterbara hyllor är Coca Cola i Sverige. Nästan alla Coca Colas kylskåp man ser idag har Rotoshelf och är levererade av Frigoglass. Frigoglass och Coca Cola är internationella aktörer. Om lösningen är så bra att Coca Cola Sverige vill ha den fullt ut (de köper knappast en lösning utan att ha gjort noggranna investeringskalkyler), hur kommer det sig då att inte Coca Cola i flera länder också redan nu köper Rotoshelf i stor skala? Coca Cola i exempelvis Holland, Norge, Belgien, Portugal, Island m.fl. i princip alla europeiska länder är också högkostnadsländer som borde kunna göra liknande besparingar som Coca Cola i Sverige. Dessutom tillhör Coca Cola i Sverige Coca Cola European Partners. Hur kommer det sig att inte fler länder tagit till sig lösningen? Särskilt med tanke på det där Linkedin-inlägget som diskuterats i tidigare rapport. Finns det fortfarande tveksamheter i andra länder huruvida lösningen fungerar?

26. Med rådande kunskap om orderstock och förväntad omsättning ställt mot kostnader och avbetalningarar på lån. Förväntar sig Easyfills ledning att man 2019 kommer uppnå blå siffror under någon av kvartalsrapporterna