Rapporten släppt!

30.11.2018

Rapporten släpptes idag och kommentar kommer senare då den är väldigt lång och jag inte riktigt haft tiden ännu. 

Period: Kvartal 3, 2018 (Kvartal 3, 2017) KSEK Omsättning: 19 831 (16 544) EBITDA: - 1 106 (-2 993) EBITDA marginal: -6% (-18%) Resultat efter finansiella poster och avskrivning: - 4 478 KSEK (- 4 823) Resultat per aktie, kr: -0,061 (-0,066) Soliditet %: 53,35% (72,11%)

https://mb.cision.com/Main/11555/2687336/955386.pdf

Några godbitar: 

"Under Q3 initierades ett samarbetsprojekt med två av Bolagets kunder för utveckling av kyldiskar skräddarsydda för RotoShelf och TurnLoader.

o En av tillverkarna för diskussioner med en spansk butikskedja om utrullning i ca 1600 butiker. Fördelningen på kyldiskar med och utan EasyFills produkter är inte klar.

o Den andra tillverkande parten är en tysk tillverkare av kyldiskar som Bolaget har flerårigt samarbete med
"

"Under kvartalet har ett antal MaxLoad 900 kylskåp med RotoShelf placerats på den brasilianska marknaden för test till bryggeriet AMBEV. AMBEV ägs av Anheuser Busch som är världens största bryggerikoncern med ca 30% av världsmarknaden för öl.

o De första testerna skvallrar om fantastiska testresultat med bland annat en försäljningsökning på dryga 50%.

o Brasilien är en mycket stor marknad med ca 280 miljoner invånare och AMBEV sätter ut stora mängder kylskåp årligen (ca 50 000 kylskåp endast för ett varumärke). o Testet är fortsatt pågående och Bolaget hoppas på ett besked under slutet av 2018
"

"En av Bolagets största partners har under året sålt och placerat ut dryga 100 enheter av RotoShelf för kyldiskar på de marknader där de är aktiva. Noterbart är att ca 60 av dessa hundra har sålts under oktober och november som resultat av det gedigna arbete som gjorts tidigare under året. EasyFill bygger nu vidare på detta och har utsett en dedikerad Key Account Manager för kunden i fråga för att ytterligare öka försäljningstakten och öka bolagets servicegrad"