Euroshop 2020

21.02.2020

Euroshop är endast var tredje år och det är världens största mässa av sitt slag med besökare från hela världen. Easyfill har en egen monter men exponeras även hos elva andra utställare som du hittar namnet på i bildspelet nedan. 

Idag kom en liten uppdatering från mässan men den är betydligt mer återhållsam än tidigare vilket är uppskattat. Men trots det så innehåller den intressanta delar.

"Sammanfattningsvis kan man uttrycka det som att jag inte vet vilket superlativ jag ska välja. Därför väljer jag heller inget utan nöjer mig med att konstatera att det är på helt annan nivå nu än någonsin tidigare och vi har ett mycket omfattande, utmanande och spännande arbete att ta tag i när vi kommer hem och det gäller för samtliga delar av företaget; produktion, utveckling, försäljning, marknad och order. 

Vi har fått flertalet förfrågningar från producenter av kyldiskar och kommersiella kylskåp som omgående vill komma i gång med leveranser av EasyFill produkter direkt från fabrik, och det är inga små obskyra tillverkare utan de globala jättarna som säger detta. Vi har genomfört möten med VD, fabriks- och produktionschefer så att det som sägs inte skulle ske finner vi som osannolikt och när dessa vid senare tillfällen tar med sig sina kunder till vår monter och själva visar produkterna, som sina egna, ser det väldigt positivt ut.

Det som är mycket tillfredställande är att de butikskedjor som vi visat runt nästan uteslutande ser storheten i produkterna och omgående förstår värdet de medför. Detta är en av nycklarna eftersom det är butikerna som i slutändan sätter press på sina leverantörer. Bara ett exempel som ligger väldigt nära till hands är en kedja med bensinstationer i södra Europa som fann ColdFront väldigt intressant då de ligger i startgroparna att genomföra en modernisering och effektivisering av sina butiker. De vill omgående få fram pilotinstallationer för vidare utrullning. De har 2000 stationer i sin kedja där de äger och driver samtliga i egen regi"


https://mb.cision.com/Main/11555/3039394/1196801.pdf


Här är en FB video postad av Kaplanlar. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157973422183252&id=819663251

Grupo OM (HL Spansk)
https://www.linkedin.com/posts/activity-6635786537013387264--fHV/

Glädjande kommentarer på en video postad av HL (inte från Euroshop)
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6632963682156576768/

Jens på Easyfill postar en video från Euroshop
https://www.linkedin.com/posts/easyfill-ab_euroshop2020-shelfautomation-retail-activity-6634453986831290368-G5ye