Avtal med Coop Bygg om släpvagnar för 10-15 MLN KR

07.03.2018

2018-03-07 09:27

STOCKHOLM (Direkt) Easyfill tecknat avtal med bygghandelsgrenen av Coop Norge gällande inköp av släpvagnar till ett värde mellan 10 och 15 miljoner kronor, för leverans under 2018 och 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Coop Bygg är en av de största bygghandelskedjorna i Norge med 55 butiker runt om i landet och avtalet gäller leveranser av standardvagnar samt ett större antal Walltrailer, en ihopfällbar vagn.

https://www.aktietorget.se/nyheter/nyheter/?id=43385&publisher=-1


Som jämförelse så omsatte EasyFill i Q1 2017 11 miljoner kronor. 

Period: Kvartal 1, 2017 (Kvartal 1, 2016) KSEK Omsättning: 11 074 (10 116) Rörelseresultat efter avskrivningar: - 2 003 (- 453) Resultat efter finansiella poster: - 2 225 (244) Rörelsemarginal %: - 18,09 (4,48) Antal utestående aktier vid periodens slut: 58 453 388 (53 538 316) Resultat per aktie, kr: -0,038 (0,005) Soliditet %: 79,64 (47,76)

Och för helåret 62 miljoner. 

eriod: Kvartal 1-4, 2017 (Kvartal 1- 4, 2016) KSEK Omsättning: 62 458 (45 404) Rörelseresultat efter avskrivningar: -11 906 (-7 273) Resultat efter finansiella poster: -12 503 (- 8 500) Rörelsemarginal %: -19,06 (- 16,02) Antal utestående aktier vid periodens slut: 73 067 356 (58 453 388) Resultat per aktie, kr: -0,148 (0,102) Soliditet %: 69,77 (73,80)