Om marknadens låga förtroende.

30.12.2017

Som årets sista inlägg på bloggen så har jag glädjen att posta ett inlägg av Redeyeprofilen Tompe77. Han har genom åren skrivit en hel del läsvärda inlägg om EasyFill på https://www.redeye.se/ och nu har han skickat mig följande text:

Easyfill och marknadens låga förtroende 

Dags att skriva av sig lite tankar om Easyfill igen. Aktiekursen har sen förra sommaren bara fortsatt att se ut som en av backarna i Garmisch Partenkirchen samtidigt som kommunikationen från bolaget signalerar att man är närmare ett genombrott än vad man någonsin varit tidigare. Hur det än må vara med den saken kan det väl konstateras att även om det skulle vara på det viset, så är det i alla fall ingenting som aktiemarknaden tycks tro på. Den så kallade marknaden tycks helt enkelt inte sätta så stor tilltro till det som kommuniceras från bolagets ledning.

De som följt Easyfill under en period kan inte ha missat att sen kursen toppade förra sommaren har det faktiskt hänt en hel del positiva saker och ett flertal avtal har skrivits som i normala fall borde ha inneburit en positiv utveckling till aktiekursen. En hel del av avtalen finns listade på intressebloggen här: https://www.intressebloggen.se/rotoshelf-1/

Exempelvis har följande hänt under den period då aktiekursen bara rasat:

- Avtal om försäljning samt utvecklingssamarbete med Ica i Sverige.

- Godkänt leverantör till EDEKA (Tysklands största livsmedelskedja).

- Preferred supplier till SPAR Sydafrika (via Clever Shelf Systems).

- Godkänt som tillbehör till Carriers kyldiskar (Carrier är en av världens största tillverkare av kyldiskar).

- Utrullning av RotoShelf till Carrefour (45 butiker), samt långt gående tester av Swingout hos Carrefour.

- De flesta av produkterna på test hos Walmart.

- Sex tillverkare av kyldiskar som anpassar modeller för RotoShelf (där KMW börjat lansera Rotoshelf i sin produktkatalog, främst till bensinstationer).

- Avtal med HL Display (som har Rotoshelf på förstasidan på flera av deras olika nationella hemsidor)

- Efficold, tillverkare av kylskåp som specialgjort kylskåp anpassade för Rotoshelf som ska lanseras på marknaden 2018 (eller till viss del har de redan lanserats under slutet av 2017).

- Ny produkt "Turnloader" som kompletterar RotoShelf och gör att en bredare hylla kan roteras inne i ett multideckskylskåp.

- Med mera, med mera...

Av informationen ovan var exempelvis bara ryktet om Walmart nog för att ge aktiekursen viss skjuts uppåt när aktien var "het". Idag är som bekant situationen en annan. Listan ovan tycker jag talar för att Easyfill bör kunna stå inför sitt genombrott inom en inte alltför avlägsen framtid. Men med tanke på hur kommunikationen varit från bolaget samt att resultaten hittills har uteblivit, har jag dock förståelse för att marknaden inte delar min syn rakt av.

Jag har följt Easyfill under drygt 10 år och ägt aktier i bolaget under hela tiden. Att jag tror på bolaget har jag skrivit flera gånger tidigare så det behöver jag inte redogöra för ytterligare. Istället tänker jag nedan gnälla av mig lite på det jag anser vara otydlig kommunikation från bolaget vilket jag som sagt tror bidrar till aktiemarknadens osäkerhet.

Uppföljning av tidigare kommunicerade affärshändelser

Easyfill har under lång tid kommunicerat att de har många affärer på gång och jag ska exemplifiera med vissa saker från Q2-rapporten där jag skulle vilja ha uppföljning på status, för utan uppföljning blir jag som aktieägare osäker på den information jag får.

Vi fick i Q2-rapporten exempelvis veta att EDEKA beslutat att godkänna Easyfill som leverantör till hela kedjan efter att ha utfört ett antal testinstallationer i butik. Med den informationen i Q2-rapporten får man ju som aktieägare lätt känslan av att det kan vara affärer på gång inom en relativt snar framtid. Dock var det noll och ingen uppdatering om detta i Q3-rapporten. Som investerare skulle jag vilja veta om det har sålts några hyllor till EDEKA-butiker efter att Easyfill blivit godkänd leverantör. Och om det inte har sålts något skulle jag i så fall vilja veta varför.

Samma sak gäller Aldi Nord med cirka 2500 butiker i Tyskland som testade Rotoshelf med förväntad rapport i slutet av augusti. Här vore det onekligen intressant för oss som aktieägare att få veta om det testet gav något och om Aldi Nord fortfarande är en potentiell kund? Att vi inte får information om detta i Q3 skapar förstås osäkerhet. En rationell investerare tolkar troligen frånvaron av information som negativ information. Hade Easyfill fått affärer med Aldi Nord hade det ju marknaden säkerligen blivit informerad om detta. Nu kan det ju visserligen vara så att det i högsta grad diskuteras affärer med Aldi Nord, men då borde aktieägarna få veta vad det är som händer. Exempelvis att inga affärer är gjorda men att man fortfarande för diskussioner. Men som nu, med ingen uppföljning alls, blir man som investerare osäker.

Även Lidl skulle genomföra marknadstester i två butiker under hösten fick vi veta i Q2, men inte heller här har vi fått någon uppdatering.

Oklarheter kring Swingout Ambient

Ytterligare en osäkerhet gäller det som stod om SwingOut i Q2-rapporten. Där skriver VD Håkan Sjölander att "jag är den förste att erkänna att vi hittills inte fått fram den ultimata produkten men med vårt samgående med Ebeco med egen utvecklingsavdelning och tillverkning av prototyper har möjligheterna till en väl fungerande produkt till rätt tillverkningspris ökat väsentligt." Därefter skriver han att de har utvecklat en ny SwingOut i Slovakien och att de första fyra enheterna monterats för test i en butik i Belgien. Alla som följt Easyfill förstår att butiken tillhör världens näst största livsmedelsbutikskedja Carrefour. I Q3 skriver Easyfill sedan att en första testinstallation av en ny version av SwingOut installerats i en butik i Belgien och att bolaget har SwingOut Ambient som topprioritet under 2018. Här blev det en olycklig formulering där läsaren faktiskt kan tolka det som att Carrefour har SwingOut som topprioritet 2018. Jag är dock relativt övertygad om att det som avses är att Easyfill har SwingOut som topprioritet.

Det skrivs dock inte om Easyfill nu anser att SwingOut Ambient är färdig. Med tanke på kommentaren i Q2 om att man inte fått fram den ultimata produkten ännu är åtminstone jag intresserad av om man nu anser sig ha en produkt färdig för försäljning. Det märkliga är att för några veckor sedan publicerade Clever Shelf Systems som är Easfills återförsäljare i Sydafrika, en video där de skriver "South Afirca it´s finally here! The Easyfill SwingOut. Transform your store to the future in merchandising systems." Om SwingOut Ambient nu är "den ultimata produkten" och klar för försäljning kan jag tycka att det vore värt ett PM om detta till marknaden. För just nu är i alla fall jag lite osäker på hur det ligger till med den saken.

Jag kan för övrigt tycka att det hade varit värt ett eget PM att Carrefour skulle rulla ut RotoShelf i 45 av sina butiker, men detta redovisades enbart en ganska bra bit ner i Q2-rapporten, så att det nästan försvann bland övrig information i rapporten.

Efficold och övriga kylskåpsleverantörer

Ytterligare ett samarbete som utvecklats under året är det med Efficold. Ett avtal slöts mellan Easyfill och Efficold förra hösten där Efficold hade för avsikt att utveckla en ny kylskåpsmodell anpassad för Rotoshelf. I maj lanserades sen MaxLoad och nu under hösten fanns Efficold ML 900 klar för försäljning på den amerikanska samt sydafrikanska marknaden via Easyfills joint venture bolag där. Det finns en tanke att lanseringen via Efficold ska sätta press på andra kylskåpsleverantörer som Klimasan och Frigoglass och få dessa att sälja mer Rotoshelf för att inte tappa marknad till Efficold. En sak som dock förvånar mig när det gäller Efficold och Easyfill är att när man letar efter RotoShelf eller MaxLoad på Efficolds hemsida hittar man ingen information där. Om RotoShelf är en revolutionerande produkt och om Efficold ska använda denna för att ta marknadsandelar bör de rimligtvis satsa resurser på att informera om detta. Jag hade gärna sett att Easyfill förklarade varför inte Efficold tydligare marknadsför Maxload. Det är möjligt att Efficold inte använder hemsidan som primär marknadsföringskanal, men jag hade gärna fått detta förklarat för mig, då det i mina ögon verkar märkligt att Easyfill kommunicerar att Efficold ser RotoShelf som en revolutionerande produkt som kommer hjälpa dem att ta marknadsandelar samtidigt som Efficold själva inte tycks kommunicera något alls om Rotoshelf.

Ungefär samma funderingar som ovan har jag gällande övriga kylskåpsleverantörer. Vi har fått information om att Carrier, Hauser, KMW, med flera anpassad kylar till RotoShelf, men hur man än letar på deras hemsidor är det hittills bara (så vitt jag vet) KMW som tycks ha lyft in RotoShelf i sin produktkatalog. Förhoppningsvis blir det ändring på detta under 2018.

Säkerhetslagret och dess storlek

I samband med nyheten om Turnloader meddelade Easyfill att man flyttat all produktion av plasthyllor från Sverige och Norge till Slovakien. I samband med detta tillverkades i november ett säkerhetslager för att kunna hantera inställd produktion under flytten av verktygen. Lagret skulle räcka februari ut, men redan i början av december var detta säkerhetslager slut på grund av oväntat högt köptryck från kunderna. Detta låter förstås som ljuv musik i en aktieägares öron, men eftersom jag är på gnällhumör idag är det lika bra att jag passar på att gnälla lite om denna kommunikation också. Det är förstås bra att Easyfill säljer mycket, men som investerare är den informationen jag har fått inte tillräcklig för att dra några långtgående slutsatser om försäljningen. Jag vet nämligen inte hur stort säkerhetslagret som producerats var. En negativ tolkning av informationen skulle kunna vara att Easyfill planerat dåligt om de inte kunde förutse köptrycket och därför producerade för litet lager. Så negativ är inte jag, men december är mig veterligt lågsäsong för Easyfill, så det kanske var ett väldigt litet säkerhetslager som producerades. Att det då säljer slut är inte någon nyhet att dra några större slutsatser av. Men detta vet vi som investerare inte, eftersom vi bara får bitar av information. För att kunna dra längre slutsatser skulle jag behöva veta hur stort säkerhetslagret var, samt hur stort lagret varit tidigare, det vill säga om det som skett till början av december inneburit en procentuell försäljningsökning jämfört med tidigare år. Utan den informationen vet jag dessvärre ungefär lika mycket som jag visste tidigare.

Konklusionen av allt detta är väl i mina ögon att om Easyfill informerar om affärer som är på gång på ett eller annat sätt i en rapport eller i marknadsbrev, så måste de för att bibehålla trovärdigheten hos marknaden, följa upp informationen i senare rapportering. Information som inte följs upp skapar annars mer osäkerhet på marknaden, vilket jag tror avspeglas i aktiekursen.

Genombrott 2018?

Nej, nu har jag gnällt färdigt på kommunikationen för denna gång. Med tanke på allt som har hänt sedan förra sommaren (då aktien toppade), i form av påskrivna avtal och samarbeten börjar jag faktiskt trots allt tro att 2018 kan bli något av ett genombrottsår för Easyfill. I senaste PM om Turnloader skriver VD att:

EasyFill har under 2017 lagt grunden till fantastisk framgång men det visar sig ännu inte i våra försäljningssiffror men allt talar för att 2018 blir det stora genombrottsåret. Jag är klart medveten om att det finns flera som tvivlar på mig vilket jag kan förstå men kom ihåg att vi lanserar produkter i hela världen och "things take time" Min tro är orubblig EasyFills produkter har alla förutsättningar att bli standard i stora delar av världen.

Han är alltså medveten om marknadens tvivel, men till viss del anser jag att man sätter sig i den sitsen själva. Senaste rapporten (Q3) tycker jag var bättre kommunikationsmässigt där man till och med skrev att förluster förväntades närmaste två kvartalen. Den typen av information har jag tidigare saknat. Sen tycker jag ändå att man tar onödiga risker med kommunikationen, som senast då man informerade om att en patentansökan kommer att lämnas in om några veckor. Om något hade inträffat så att ansökan inte hade lämnats in hade det skadat förtroendet för bolaget. Då hade det enligt mig varit bättre att vänta med informationen tills den var bekräftad i form av inlämnad ansökan och informerat först då.

Nej, nu blev det en halv roman igen som vanligt. Detta blev en text med en del kritik mot bolagets kommunikation. Med allt som hänt i form av avtal och andra nyheter finns det väldigt mycket positivt att skriva om också. Det får dock bli en annan gång. Till dess låter jag solglasögonen sitta på och inväntar 2018, då jag förväntar mig att Easyfill faktiskt börjar leva upp till det som kommuniceras i form av rejäl omsättningsökning. Om några av de avtal som slutits senaste året börjar ge frukt bör det också kunna bli så.

/Tompe77 

Med det önskar Intressebloggen er läsare ett Gott Nytt År och att 2018 blir ett så bra år för EasyFill som VD Håkan Sjölander utlovat.