Bokslutskommuniké 2017

01.03.2018

Här är siffrorna i korthet:

Nyckeltal i Koncernen, (KSEK) Period: Kvartal 1-4
2017 (Kvartal 1- 4, 2016) KSEK Omsättning: 62 458 (45 404)
Rörelseresultat efter avskrivningar: -11 906 (-7 273)
Resultat efter finansiella poster: -12 503 (- 8 500)
Rörelsemarginal %: -19,06 (- 16,02)
Antal utestående aktier vid periodens slut: 73 067 356 (58 453 388)
Resultat per aktie, kr: -0,148 (0,102) Soliditet %: 69,77 (73,80)

Finansiella kommentarer
- Omsättningen i koncernen ökade med 40%, från 45 404 KSEK 2016 till 62 458 KSEK 2017.
- Förlusten efter finansiella poster ökade till
- 12 503 KSEK. - Ca 5 000 KSEK har investerats i fabriken i Nizna Slovakien.
- EasyFill AB ökade omsättningen för kvartalet med 25% för Q4 2017 jämfört med Q4 2016.
- EasyFill Gmbh ökade omsättningen med 57% i Q4 2017 jämfört med Q4 2016.
- EBITDA resultatet i koncernen under Q4 förbättrades med nästan 0,5 mkr till
-893 KSEK (-1360 2016). För helår 2017 blev det dock en försämring med ca 1 MSEK till
-6 684 KSEK mot -5 685 2016.
- Avskrivningar på goodwill tillkom under 2017 med 2 600 KSEK.
- Koncernen har genomfört kostnadsbesparingar genom minskande av personal. Gäller både i Slovakien och Sverige.

Här är hela Bokslutskommunikén.  Jag återkommer senare under veckan då jag hunnit med att läsa rapporten ordentligt. Tillbringade lite drygt 21 timmar på vägarna under gårdagen tack vare uselt väglag och total stopp i trafiken och har fått på tok för lite sömn.