Anmälan till stämman 28:e maj

01.05.2018

Aktieägare i EasyFill AB (publ) 556653-2924 kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018 klockan 17.00 i företagets lokaler Sollentunavägen 135 i Sollentuna.

Anmälan mm Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall: · Dels vara införd i den av värdepapperscentralen Euroclear AB förda aktiebok senast tisdagen den 22 maj 2018. · Dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adressen EasyFill AB (Publ) Industrigatan 10 841 32 Bräcke eller på telefon 0693 66 13 00 eller via epost christina.sjoberg@enjoysales.se, senast tisdagen den 22 maj 2018 klockan 12.00

Här nedan följer en länk till hela kallelsen: 

https://mb.cision.com/Main/11555/2507595/831174.pdf