Pågående projekt

02.03.2018

Då det är aningen svårt att överblicka alla pågående projekt, avtal och testinstallationer som EasyFill har rapporterat det senaste halvåret så tänkte jag gör ett försök med det här. Jag tänkte presentera från det som rapporteras i Q2 2017 och framåt till Q4/bokslutet som rapporterades nu den 28:e februari 2018. 


Europa 

Följande kommer från Q2 rapporten släppt 31:a augusti 2017. 

"Den tyska butikskedjan EDEKA har beslutat att skriva avtal med EasyFill som godkänd leverantör till hela kedjan. Detta är ett resultat av de testinstallationer av RotoShelf som genomförts och gör det enklare att nå större volymer till kedjan än då enskilda butiker behöver uppsökas. Det gör det samtidighet möjligt att enklare introducera nya produkter till EDEKA. EDEKA är Tysklands största livsmedelsbutikskedja med ca 12 000 butiker"

"Butikskedjan Aldi Nord, har under sommaren testat och utvärderat RotoShelf 1250/2 i två butiker och rapport förväntas inkomma under slutet av augusti. Aldi Nord har totalt 2500 butiker i Tyskland, men bedriver även verksamhet i Danmark, Frankrike, Benelux och Polen samt till viss del i USA"


"Butikskedjan Lidl, med huvudkontor i Tyskland har internt utvärderat RotoShelf 1250/2 för dryck och kommer under hösten att genomföra marknadstester i två butiker. Lidl har totalt ca 10 000 butiker med internationell spridning och marknaderna är fria att välja bland godkända leverantörer och utrustning" 

Carrefour - "Efter tester har en av världens största butikskedjor med Frankrike som bas (finns i många länder) beslutat om utrullning av RotoShelf 1250/2 till 45 butiker i Belgien med beräknad start i september. Samma kedja kommer under hösten att utvärdera en nyutvecklad version av SwingOut Ambient. Installationen av fyra sektioner av de första nyutvecklade SwingOut Ambient skedde i Antwerpen måndag v. 35. Från butikskedjan är intresset stort och följs installationen följs därför noggrant av deras ledande personer"

"Under augusti har ColdFront med SwingOut installerats i en Shell bensinmack i Tyskland. RotoShelf lösningen tillverkas av EasyFill själva medan väggpaneler, dörrar och kylutrustning tillverkas av underleverantörer men all leverans sker EasyFills varumärke. ColdFront kan nu erbjudas med både RotoShelf och SwingOut beroende på butikens layout. EasyFill kan nu på allvar erbjuda ett alternativ till traditionella kyldiskar då avtal finns med leverantör av isolerade paneler, dörrar samt kylenheter i olika storlekar, intresset från Shell är stort och om testen utfaller till belåtenhet kommer leveranser att ske i flera länder World Wide"

Coca Cola - "Den norska grenen av världens största tillverkare av läskedrycker testar i skrivande stund en variant av RotoShelf med den helt nya produkten TopSlider. TopSlider, där man hänger flaskan i korken, TopSlider har färdigutvecklats under våren och är nu redo för marknadstest. Om testen faller väl ut har kunden avsatt medel för inköp redan under 2017 men den stora lanseringen kommer ske 2018"

"Efficold är ett spanskt företag som tillverkar läskedryckskylskåp och tillsammans med dem har EasyFill utvecklat tre kylskåpsmodeller i fullhöjd = 2 meter. Tre modeller i samma höjd kommer introduceras på marknaden 60cm, 70cm och 90 cm. EasyFills VD Håkan Sjölander och Efficolds VD Manuel Pastor tillsammans med försäljningscheferna i respektive bolag hade på tisdagen v. 35 ett möte i Bryssel där planerna för en total lansering runt om i världen gicks igenom. På mötet informerade Efficold om att man levererat den första Efficold kylen med RotoShelf till ett stort bryggeri och att man skickat offert på 300st enheter med leverans omgående om offerten antas. Denna första leverans är en testorder och fler order är redan planerade för denna kund"

I nyhetsbrevet för November 2017 rapporteras: 

"Hos en av de nyare ÅF diskuteras en större utrullning till ca 800 butiker under en 2 års period" - Dock oklart vilken ÅF och vart denna utrullning skulle ske. Spekulationerna har varit HL Display eller Fusion/DDI i UK/Australien men vi vet inte mer än de som de skriver. 

"ICA Sverige och EasyFill har, som tidigare nämnts, ett gemensamt utvecklingsprojekt och ett delresultat har varit att SwingOut Ambient för barnmat visat sig ha en återbetalningstid på omkring 12 månader baserat på arbetstidsbesparing. Detta trots att tidsvinsten vid plockning inte är så stor på denna typ av vara då de traditionellt ställs direkt på hyllan i 6, 8 och 12 pack och med SwingOut plockas på hyllen en och en. Man noterar också en försäljningsökning med ca 15 % under de två månader som hyllorna testats. Noterbart är att EasyFill arbetar hårt med en uppdaterad version av SwingOut Ambient som ska vara billigare att producera och ha ett lägre kundpris än nuvarande version. Trots kort återbetalningstid och flertalet påtagliga fördelar är investeringskostnaden ett hinder för stora volymer"

"ColdFront med SwingOut som hyllsystem har börjat få fäste i bla Tyskland och för närvarande arbetas det med åtta olika projekt. Två inledande installationer har gjorts i en Shell och en Avia bensinstation" 


"Coop Bygg i Norge säljer i år ca 1000st släpvagnar runt om i hela Norge, samtidigt har vi också egen försäljning via nätet för den norska marknaden, på det sättet säljer Rune, som vår man i Norge, heter ca 900st släpvagnar i år. Med Coop Byggmarknad i Norge förhandlar vi just nu om en större order för 2018, en förhandling som i stort är klar men vi har ännu inte signerat ett avtal"

I bokslutskommuniké 2017 rapporteras: 

"En första installation av TurnLoader har genomförts i butik i Tyskland. Installationen är främst att se som en installation för intern utvärdering av EasyFill för att se att produkten fungerar som avsett. Stort intresse finns från flera olika kedjor och utvecklingen följs med spänning av partners och butikskedjor"

Släpvagnar - "Ett samarbetsavtal har tecknats med en ny distributör för Storbritannien där fokus kommer ligga på den hopfällbara vagnen WallTrailer. Ett samarbetsavtal har tecknats med en ny distributör för Österrike har avtalat om försäljning av Scantrailers totala range av produkter. Som informerats om tidigare förhandlar Ebeco/Scantrailer med en större bygghandelskedja i Norge gällande inköp av släpvagnar under 2018 till ett värde av omkring ca 10 000 KSEK. Avtalet förväntas signeras innan utgången av Q1 2018" 

"Som tidigare meddelats har vi förhandlat om centralavtal med Sveriges största butikskedja och inom de närmaste veckorna kommer avtalet att skrivas på och då kommer våra produkter in på företagets webbportal så handlarna kan beställa våra produkter direkt på nätet" - här kan man läsa om första avtalet som slöts med ICA. Uppenbarligen så har man ännu inte fått tillgång att säljas via ICA:s egna portal och det är oklart varför. 


EasyFill America


I Q2 rapporten kan vi läsa följande: 

"EasyFills amerikanska delägda bolag, EasyFill America, har nu verkat på USA marknaden strax över ett år, under det året har flera mycket bra kontakter med EasyFills produkter etablerats och flera tester är på gång hos flera olika butikskedjor. En av testerna som sker just nu gäller ColdFront där den kompletta produkten (kylrumsväggar, kylanläggning, glasdörrar och SwingOut) levererats av bolaget. Testen sker hos världens störst livsmedelskedja. Butikskedjan som har 12 000 butiker har uttryckt sitt gillande och om testresultaten visar den försäljningsökning och hanteringsminskning efter testperioden kommer leveranser att ske fortlöpande"

I nyhetsbrevet för November 2017 kopierar VD Håkan Sjölander in ett mail från Aaron Benett EasyFill America skickat den 1/11: 

Central Market / H-E-B:

"MaxLoad coolers - They are interested in 3 MaxLoad coolers to test in an upcoming store with potential for more. We have a follow up meeting tomorrow to discuss options for this & getting a PO. • RotoShelf for Multideck Cases - This the local test for RotoShelf within a Hussmann multideck we coordinated just over 2 months ago. We did their initial test application for a 60-day trial & are invoicing them this week for the work. • They said the system has dramatically improved their labor spent on stocking the case & their sales increased by about $10,000 USD over their standard sales amount on this case since installing the system. They said during the trial period it has already paid for the system which is great news!"

Upcoming Opportunities We Are Working Through: 

"SwingOut - they have an immediate application for 4-6 SwingOut units, but need the adjusted size Henning & your team is working on to pull this off. They would install today if we had something to give. They are interested in comparing options on this SwingOut as a near complete replacement for their Madix style shelving units & at minimum cover multiple sections in their store. RotoShelf - upcoming test coming up in the next 2-3 months for a dairy installation in their store"

Additional Large Volume Quotes (quoted within the last 2-3 weeks):

Walmart - "interested in retrofitting & making OEM option for RotoShelf to fit within a new style Zero Zone case. Based on geometry of case it might require a special 80cm shelf mold to be considered. Quote was based on 250(+) doors initially"

Microsoft - "I had a call with our buyers at Microsoft during NACS to discuss a potential upcoming rollout across 500 locations (1000 coolers) for RotoShelf. I presented more info on MaxLoad as well. They are getting me details on the case models in their locations for us to start next steps of a rollout option" 

Imbera - "quoted 2 separate single door beverage counters at volume of 50 - 250 units. We have prototype units installed & being tested at their headquarters in Mexico now. I have a follow up call scheduled for tomorrow with our Mexico sales team to discuss next steps in this projec"

Minus Forty - "prototype unit is being tested now on a single door beverage cooler. Potential upcoming orders for 50-250 units. They are getting interest from their customer now on this & will feedback info in the next 2-3 months for next steps"

I bokslutskommuniké 2017 klistrar VD Håkan Sjölander in ett mail från Aaron Benett skickat den 23/2 :

Översatt av Håkan: 

"Väsentligt under Q4; efter NACS-mässan i Chicago i oktober har flertalet dryckesbolag och amerikanska kylskåpstillverkare uttryckt intresse, dels för kylskåpet ML 900 samt möjligheten att installera RotoShelf i egna kylskåp.

Väsentligt under Q1; Flertalet inflytelserika butikskedjor har genomfört installationer och/eller uttryckt intresse för bolagets produkter. Däribland 7- eleven, Wengmans, HEB och Walmart.

EasyFill America arbetar på många större potentiella affärer som offererats under Q3/Q4
"

Från mailet:

Notable Q4 Updates

NACS Trade Show Oct. 2017- high interest from several potential large customers we are engaged in active follow up with for potential orders. With the arrival of the MaxLoad coolers, it should help open the door to begin getting EasyFill opportunities in quicker with some of these high profile customers. The highest key customer accounts we've put the most effort in pursuing from NACS include: 

• True Refrigeration - Upcoming tests for installs are being worked on after engineering is finalized & prototype units are produced. Interest was heavy from NACS for 2 of their cases to start with. 

• The worlds largest producer of softdrinks & Dr. Pepper/Snapple - Actively trying to place MaxLoad coolers for testing after seeing our unit at NACS. 

• Irvin International / Excellence Industries / Commercial Refrigeration / Windrock Enterprises - Could help move units through either resell or distributor channel opportunities with the convenience store segments & other markets. Actively quoting or working towards upcoming opportunities with each customer. 

• Spartan Nash / Ami Store Management - actively quoting several opportunities for upcoming store applications. High interest from both 

• Ambev & Brazilian C-Store Customers - our South American team is following up across lots of opportunities for EasyFill, doors & cooler box capabilities across the local markets. Large request from Ambev presented for thousands of MaxLoad coolers


Notable Q1 Updates:  

• "Wegmans - installation scheduled for 2nd week of March for 12' of single drink in multideck. Once approved, we'd be exploring similar applications across their 100 stores. This will get us more exposure from a well-known high quality USA grocer for more product sells. We are spotting a MaxLoad cooler as well in one of their stores for testing that could result in 100(+) unit order.

• Walmart Mexico - successfully installed 36 feet of RotoShelf multideck (bottled drinks) & 12 feet of TopShelf Multideck shelves for multipack beer merchandising in a new store that just open in February. Testing seems to be going well & expecting future orders after initial review period is finalized, especially for TopShelf Multideck.

• Central Market / HEB - getting set up for next 2 stores of installs against RotoShelf in the next 3-6 months. Actively testing our TopShelf application on gondola & expected to buy 1st store application (20-30 units) within the next month to ship in April or May. Actively ready to buy SwingOut once design changes are implemented & getting closer to spotting MaxLoad cooler within their environment. This has open the door for larger upcoming conversations with parent company HEB & their 350(+) stores.

• Imbera- Finalizing product testing within installed beverage cabinets. Expecting results for potential upcoming orders soon.

• Minus Forty - initial prototype test went very. A cost barrier to entry has presented itself, so we presented a licensing agreement to them that is going through final evaluation & approvals now. Expecting final results within the next 2-3 weeks hopefully.

• 7-Eleven - they want our MaxLoad 700 coolers as soon as they become available. A potential to move hundreds of these units very quickly towards their 9,700 stores in USA.

• Festival Supermarket (Brazil) - installed 10 meter test of RotoShelf for multideck in Jan. 2018 along with our Remis door package. Free initial test period that we would invoice for at later date & discussion of larger volume potentials

• Casey's General Store - successful meeting on Feb 22nd to place a MaxLoad cooler at their test store within the next 2 weeks that could rollout to 100(+) stores quickly in their 2,500 store format if approved. Also working an upcoming quote opportunity for up to 100 smaller format stores for a cold box, EasyFill shelving & Remis door combination sell into their stores.

Additional Key Account Opportunities for Continued Follow Up: 

• Large volume quotes for in Q3 & Q4 that we are working for upcoming results from:
Walmart / Target / Microsoft Compass Group / KPS Global / Carroll Coolers / Overwaitea / Convenience Store Fixtures, etc"

Som en parentes så säljer Enjoy Sales AB ungefär 5-6000st kylskåp i Sverige varje år