Om EasyFill: 

Ett svenskt företag noterat på Aktietorget med flera smarta hyllösningar med tillhörande patent. EasyFill startades av Håkan Sjölander fullblodsentreprenör med många år i branschen där han bland annat varit VD för marknadsledande Norcool under åren 1991 - 2002. Sedan 2005 har man arbetat med att ta fram smarta hyllösningar och efter många års slit så verkar företaget äntligen stå inför ett internationellt genombrott.

EasyFill består även av Enjoy Sales AB som marknadsför kommersiella kylskåp i Sverige, EasyFill Germany samt de två joint venture bolagen i EasyFill Southern Africa och EasyFill America som ägs till 50% av EasyFill. Här hittar du EasyFills bolagsstruktur.

Det är först och främst med RotoShelf som man dragit till sig uppmärksamhet men bolaget har också Swingout och ColdFront. Mer om RotoShelf hittar du här, mer om Swingout hittar du här och mer om ColdFront hittar du här.

EuroShop mässan i Düsseldorf hålls vart tredje år och är världens största av sitt slag och det var efter att man besökt den i början av mars som saker och ting började hända på allvar i EasyFill. Nedan försöker jag i kronologisk ordning ge er läsare en snabb redogörelse för vad som hänt. Klicka på datumet i respektive post för att läsa mer om respektive händelse.

2017-03-14 presenterar EasyFill köpet av norska konkurrenten Ebeco. Detta gör man av flera olika anledningar bland annat för att man behöver utökad produktionskapacitet och Ebeco har en modern fabrik med 40 talet anställda i Slovakien. Ebeco har också en produkt, TurnLoader, som liknar RotoShelf men där man hänger flaskorna i halsen. Tidigare har bolagen genomgått en patentstrid som EasyFill gick segrande ur men nu valde man samgående istället. Här är en kommentar från VD angående samgåendet. I bolagsbeskrivningen av EasyFill AB efter förvärvet av Ebeco AS hittar du mer information och det kan du läsa här.

2017-03-20 Startar ett utvecklingsprojekt tillsammans med ICA och ICA handlarna får tillgång till EasyFills sortiment via deras portal/webshop. 

2017-04-27 Statusuppdatering angående Sydafrika och den order på 50 miljoner per år som pausats. EasyFill Southern Africa har fortsatt en budget på 1,5 miljoner per månad under 2017 där den tillbakadragna ordern ej är medräknad.

2017-04-27 Marknadsinformation. Uppdaterar information kring sammanslagningen och hur det går på de olika marknaderna. 

2017-05-11 
Officiell lansering av ColdFront samt Efficold presenterar den första kylen skräddarsydd för RotoShelf. 

2017-05-17 Tecknar tre nya distributionsavtal med Svenska HL-Display, Israeliska B-Smart och Ungerska Cooltech. VD:s kommenterar avtalet med HL-Display i Q1 rapporten: "HL-Display har verksamhet i 50 länder via egna säljbolag och partners. Huvudmarknader är Sverige, Frankrike och Storbritannien. Bolagets ca 100 säljare gör i snitt 3 kundbesök per dag och således ca 300 kundbesök totalt dagligen. Alla EasyFills produkter kommer att erbjudas till HL-Displays samtliga kunder på samtliga marknader". Så här ser HL-Displays hemsida ut där man marknadsför RotoShelf.

2017-05-30 Kvartalsrapport 1. Innehåller en hel del information om vad som pågår i bolaget bland annat distributionsavtalet i Australien som lagt upp RotoShelf sin hemsida.

2017-06-12 Order på 20 sektioner av RotoShelf 1250/2 till en butik i Finland värd drygt 220.000kr. 

2017-06-19 Tecknar två nya distributionsavtal med Polska Lorien och Irländska Anglo-Irish. PM:et avslutas med "Nu har EasyFill en bred bas av återförsäljare som med Bolagets support kommer att agera på sina respektive marknader. Vi täcker nu viktiga marknader och med våra unika produkter har vi stora möjligheter till stora framgångar på global basis". 

2017-08-31 Kvartalsrapport 2. I början av rapporten under Ekonomisk kommentar hittar man följande: "Den förväntade omsättningsökningen syns ännu inte men kommer" och under avsnittet "Väsentliga händelser efter periodens slut" så radar man upp pågående projekt och jag ska bara delge några av dessa.

Avtal med EDEKA:
"Den tyska butikskedjan EDEKA har beslutat att skriva avtal med EasyFill som godkänd leverantör till hela kedjan. Detta är ett resultat av de testinstallationer av RotoShelf som genomförts och gör det enklare att nå större volymer till kedjan än då enskilda butiker behöver uppsökas. Det gör det samtidighet möjligt att enklare introducera nya produkter till EDEKA. EDEKA är Tysklands största livsmedelsbutikskedja med ca 12 000 butiker"

Carrefour har tidigare genomfört testinstallationer av RotoShelf och då kom man fram till följande resultat: "Ca 7% ökad försäljning, 50% minskad arbetstid och Return Of Investment på ca 26 veckor". Nu har man valt att gå vidare och installera RotoShelf i ytterligare 45 butiker och gör även tester av Swingout se här:
"Efter tester har en av världens största butikskedjor med Frankrike som bas (finns i många länder) beslutat om utrullning av RotoShelf 1250/2 till 45 butiker i Belgien med beräknad start i september. Samma kedja kommer under hösten att utvärdera en nyutvecklad version av SwingOut Ambient. Installationen av fyra sektioner av de första nyutvecklade SwingOut Ambient skedde i Antwerpen måndag v. 35. Från butikskedjan är intresset stort och följs installationen följs därför noggrant av deras ledande personer".

ColdFront testas av Shell:
"Under augusti har ColdFront med SwingOut installerats i en Shell bensinmack i Tyskland. RotoShelf lösningen tillverkas av EasyFill själva medan väggpaneler, dörrar och kylutrustning tillverkas av underleverantörer men all leverans sker EasyFills varumärke. ColdFront kan nu erbjudas med både RotoShelf och SwingOut beroende på butikens layout. EasyFill kan nu på allvar erbjuda ett alternativ till traditionella kyldiskar då avtal finns med leverantör av isolerade paneler, dörrar samt kylenheter i olika storlekar, intresset från Shell är stort och om testen utfaller till belåtenhet kommer leveranser att ske i flera länder World Wide"

Efficold potentiell affär med stort bryggeri:
"Efficold är ett spanskt företag som tillverkar läskedryckskylskåp och tillsammans med dem har EasyFill utvecklat tre kylskåpsmodeller i fullhöjd = 2 meter. Tre modeller i samma höjd kommer introduceras på marknaden 60cm, 70cm och 90 cm. EasyFills VD Håkan Sjölander och Efficolds VD Manuel Pastor tillsammans med försäljningscheferna i respektive bolag hade på tisdagen v. 35 ett möte i Bryssel där planerna för en total lansering runt om i världen gicks igenom. På mötet informerade Efficold om att man levererat den första Efficold kylen med RotoShelf till ett stort bryggeri och att man skickat offert på 300st enheter med leverans omgående om offerten antas. Denna första leverans är en testorder och fler order är redan planerade för denna kund".

EasyFill America - Walmart:
"
EasyFills amerikanska delägda bolag, EasyFill America, har nu verkat på USA marknaden strax över ett år, under det året har flera mycket bra kontakter med EasyFills produkter etablerats och flera tester är på gång hos flera olika butikskedjor. En av testerna som sker just nu gäller ColdFront där den kompletta produkten (kylrumsväggar, kylanläggning, glasdörrar och SwingOut) levererats av bolaget. Testen sker hos världens störst livsmedelskedja. Butikskedjan som har 12 000 butiker har uttryckt sitt gillande och om testresultaten visar den försäljningsökning och hanteringsminskning efter testperioden kommer leveranser att ske fortlöpande". 

2017-11-17 Nyhetsbrev för november 

2017-11-30 Kvartalsrapport 3 släpps. 

2018-02-28 Bokslutskommuniké